Toyota Sosnowiec o./Dąbrowa Górnicza - Jakość, historia i tradycje | Toyota
 1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie
 3. Jakość
 4. Jakość, historia i tradycje

Jakość, historia i tradycje

Dziedzictwo Toyoty oparte na jakości
Od początku swojego istnienia Toyota kładzie nacisk na wysoką jakość swoich produktów i usług. Na przestrzeni lat te zasady i procesy były udoskonalane.
 • Jakość od pierwszego dnia


  Przez prawie 100 lat istnienia Toyota pieczołowicie buduje swoją światową reputację dzięki dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług. Zaczęło się to jeszcze za czasów pierwszej firmy rodziny Toyoda. To coś, co chcemy utrzymywać i rozwijać. Stale podnosimy jakość naszych produktów, co skutkuje najwyższymi ocenami naszych klientów. Doskonalimy naszą wiedzę, procesy, produkty i usługi.

 • Zasady zapewnienia jakości


  Główne zasady leżące u podstaw systemu jakości Toyoty zostały ustalone w momencie powstania spółki. Mowa tu o takich założeniach, jak: „Klient jest najważniejszy”, „Jakość jest najważniejsza” i „Genchi Genbutsu” (Idź i zobacz). Dziś obowiązują one na każdym poziomie organizacyjnym Toyoty – od hali produkcyjnej po kadrę kierowniczą. Jesteśmy dumni z tych tradycji, które wciąż rozwijamy i doskonalimy, aby sprostać nowym wyzwaniom. W ostatnim czasie jakość i niezawodność naszych pojazdów pomaga nam ulepszać proces Całkowitej Kontroli Jakości.

 • Jakość oznacza bycie zorientowanym na klienta


  W 1969 roku Toyota wprowadziła w Japonii system wycofywania pojazdów. Przeprowadzono szereg akcji reklamowych w gazetach, aby pokazać, że klienci są dla Toyoty najważniejsi. To zobowiązanie jest dziś tak samo aktualne, jak było wtedy. Gromadzenie informacji i analiza opinii klientów pomaga nam w planowaniu nowych produktów, podnoszeniu standardów jakości oraz ulepszaniu sposobu pracy i świadczonych usług.


 • Zasada „andon”

  Zasada „andon” została stworzona przez Sakichiego Toyodę w 1924 roku, aby umożliwić zatrzymanie automatycznego krosna typu G w przypadku wystąpienia problemu. Pracownicy mogli automatycznie wstrzymywać produkcję za pomocą specjalnego przyciska lub linki. W dzisiejszych czasach „andon” odnosi się do pomocy wizualnej, która pokazuje problem wymagający działania w określonym obszarze lub na konkretnym stanowisku pracy. Dzięki temu można znaleźć rozwiązanie, zanim będzie za późno na naprawę. Sam termin „andon” pochodzi od japońskiego słowa oznaczającego papierową latarnię.


 • Wkład TPS w kwestię jakości

  W 1955 roku, przy silnym wsparciu dyrektora Toyoty, Eiji Toyody, zespół pod kierunkiem inżyniera Taiichi Ohno opracował System Produkcyjny Toyoty (TPS). Objął on m.in. takie protokoły jakości, jak Jidoka, Just-in-Time. Dzięki zastosowaniu tych koncepcji jesteśmy w stanie produkować pojazdy szybko i wydajnie. Możemy też sprostać naszym wysokim standardom związanym z jakością i indywidualnym wymaganiom naszych klientów.